Blosse opent OpWijs kindcentrum 'De Nieuwe Draai'

Start in januari 2020 in Heerhugowaard

In januari 2020 opent Blosse opvang en onderwijs ‘De Nieuwe Draai’. Een uniek concept waarbij opvang en basisonderwijs geïntegreerd met elkaar wordt aangeboden. Er is zelfs een nieuw woord voor bedacht: OpWijs. “In nieuwbouwwijk De Draai in Heerhugowaard mogen we een nieuwe locatie openen. Een unieke kans om vanuit het niets een plek te creëren waar kinderen optimaal kunnen leven, ontwikkelen en groeien”, aldus voorzitter van het college van bestuur Adrie Groot.

Twee jaar geleden is een groep gepassioneerde medewerkers gestart met dromen. Out of the box en dus zonder belemmeringen van bestaande kaders is een voorzet gedaan op de visie voor De Nieuwe Draai. Nu, april 2019, is een kernteam de visie aan het uitbouwen en praktisch aan het uitwerken. “We kiezen er bewust voor om te werken met een vijfkoppig kernteam in plaats van één directeur,” vertelt Astrid van Noord, eerst lid van de werkgroep en na een sollicitatieprocedure aangenomen in het kernteam. “Samen met Stephanie Spil, Laura Krom, Maruska Kuin en Duco Stam, zorgen we ervoor dat het concept een stevige basis krijgt. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat het kernteam met de voeten in de klei blijft staan en dus ook met de kinderen kan werken.”

Vorig jaar mei is een inspiratieavond georganiseerd. Op deze avond werd door onder andere ouders, toekomstige wijkbewoners en professionals vanuit opvang en onderwijs gesproken over OpWijs. Bezoekers van deze avond gaven aan behoefte te hebben aan flexibele tijden en het belangrijk te vinden dat hun kind in een warme, huiselijke sfeer zich mag ontwikkelen en leren. Opgroeien in en met de samenleving wordt als waardevol ervaren. Stephanie: “Hoe mooi zou het zijn als kinderen in de tuin kunnen werken met een ‘opa of oma’? Ook zijn de eerste gesprekken met Esdégé Reigersdaal waarin we onderzoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen al geweest.” Maandag 13 mei om 19:45 uur organiseert het kernteam op het servicebureau van Blosse een Samen Bouwen-avond voor iedereen die wil meedenken over De Nieuwe Draai.

Wethouder John Does, met in zijn portefeuille onder andere onderwijs en jeugd, was vorige maand zo geïnspireerd door het verhaal, dat is besloten een presentatie te geven aan de gemeenteraad. Zo geschiedde twee weken geleden.

De Nieuwe Draai start op 2 januari op een tijdelijke locatie in de buurt van de toekomstige plek in de Draai-Zuid. “Naar verwachting kunnen we dan in het voorjaar van 2020 echt in onze nieuwe wijk terecht. Omdat we merken dat er vraag is naar een plek zoals De Nieuwe Draai hebben we besloten eerder te starten”, aldus Maruska.

Meer over De Nieuwe Draai leest u op blosse.nl/eennieuwedraai (http://blosse.nl/eennieuwedraai)

kernteam De Draai kernteam De Draai