Géén leerachterstand maar een nieuwe beginsituatie

Blog Adrie Groot

“Bril af, bril af”. Snel pakte ik mijn bril in mijn hand en daar stortte ik, met vrouw en kinderen, in een treintje de Indiana Jones achtbaan af bij Euro Disney Parijs. Halfblind vloog ik door bochten, tunnels en regenschermen. Na afloop heb ik, als ‘achtbaanheld’, zeker 1,5 uur nodig gehad om weer tot zinnen te komen. En weer te kunnen genieten van een weekend pretpark.

 

Maandag 16 maart 2020 stapten kinderen en hun ouders, maar ook medewerkers van Opvang en Onderwijs, onverwacht, niet voorbereid en halfblind in de Corona achtbaan. En niet alleen zij, maar de hele samenleving zat in hetzelfde treintje. Gegil, gelach, doodse stilte, tranen, opluchting; alle emoties waren hoorbaar en zichtbaar. En dat deed wat met je.

 

De Corona periode doet iets met mensen, met iedereen. In deze afgedwongen samenleving, met nieuwe regels, heb je tijd nodig om voor jezelf, maar ook samen met anderen weer een nieuw evenwicht te zoeken. Ouders ervaren dat het begeleiden van thuisonderwijs meer vraagt dan werk in een schema zetten en “hup aan het werk”.  En leerkrachten ervaren dat onderwijs veel meer is dan het digitaal aanbieden van opdrachten en instructiefilmpjes maken. Maar we ervaren ook dat digitaal onderwijs een toegevoegde waarde kan hebben in de rijke leef-, speel-, werk- en leeromgeving van kinderen.

 

Als leerkracht mis je ook het werken met een groep kinderen. De gekkigheid, het groepsgebeuren, samen iets bereiken, het samen vieren van mooie dingen of het delen van verdriet als er iets ergs was gebeurd.

 

Iedereen zit nu in een uitzonderlijke situatie en die vraagt veel heel veel van kinderen en leerkrachten. Zij doen nu vele nieuwe positieve en negatieve ervaringen op. En natuurlijk hebben die invloed op het leren, maar ook op hun gedrag en hun houding ten opzichte van anderen en de wereld. Gert Biesta geeft aan dat “Leren in de wereld”, een belangrijk element is in ons ontwikkelproces. Stil staan bij de dingen om je heen en vanuit (zelf)reflectie komen tot de volgende stap.

 

Als we nu straks weer mogen beginnen is leerachterstand daarom eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Veel belangrijker is om te onderzoeken, met elkaar, wat de nieuwe beginsituatie is. Waar sta je nu, tijd voor reflectie op wat je hebt meegemaakt en wat anderen hebben meegemaakt. En van daaruit je eigen ontwikkelpad weer vorm en inhoud geven en dit ook samen met anderen te delen.

 

Gebruik de periode tot de zomervakantie niet om die leerachterstand in te lopen, maar om te ontdekken wat de nieuwe beginsituatie is.

Adrie Groot

College van Bestuur, Blosse Opvang en Onderwijs

achtbaan achtbaan