Maak van de kinderopvang een basisvoorziening

Artikel van Miranda Seton-de Graaf en Jeanette de Jong in Trouw

Vandaag is op de opiniepagina van Trouw een artikel verschenen van Blosse, door Miranda Seton-de Graaf, voorzitter van de OR en Jeanette de Jong, bestuurder van Blosse. Het is onze bijdrage aan de lobby voor kosteloze kinderopvang, een voorziening voor alle kinderen in Nederland. We zijn heel trots dat is geplaatst is in de Trouw en zijn benieuwd naar de reacties en het effect dat het op gaat leveren.

Dit artikel (https://www.trouw.nl/opinie/maak-van-de-kinderopvang-een-basisvoorziening~bd558b47/) is door een beperkt aantal personen gratis na te lezen in de digitale Trouw. Hierbij gaat ook een afbeelding van de papieren krant. 

 

Hieronder kun je de ingezonden tekst lezen. 

Kosteloze kinderopvang als ‘kantelaar’ van ons failliete systeem

Kinderopvang is een belangrijke oplossing voor arbeidstekorten omdat het ouders die willen werken, daarin ondersteunt.

Personeelstekort in de kinderopvang is mede gevolg van het systeem

Onze huidige personeelstekorten zijn mede een gevolg van ons systeem van kinderopvangtoeslag; alleen als je werkt mag je kind naar de kinderopvang. Word je werkloos dan moet je kind eraf omdat het niet meer te betalen is voor ouders. In de economische crisis van 2011-2015 verloren veel mensen hun baan, zegden de kinderopvang op en moesten wij daardoor onze gewaardeerde professionals ontslaan. De Volkskrant berichtte vorige week over een groot ‘onbenut arbeidspotentieel’. Dit zijn mensen die wel willen werken, maar dit niet doen of minder uren dan gewenst. �We hebben geen tekort aan personeel, maar aan visie� (https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/we-hebben-geen-tekort-aan-personeel-maar-aan-visie~b7356781/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free). Arbeidsbemiddeling tussen werkzoekenden en werkgevers is in de afgelopen jaren opgetuigd en afgebroken, terwijl een groot deel van de oplossing eenvoudig te vinden is in kosteloze kinderopvang.

We hebben een stabiele sector nodig

We willen een ander systeem. Een systeem van kosteloze kinderopvang zodat alle kinderen van 0 tot 13 jaar altijd naar de kinderopvang kunnen. Dan worden we een stabiele sector; dat is goed voor kinderen, voor ouders en voor medewerkers. De eerste levensjaren van een kind zijn erg belangrijk voor zijn/haar ontwikkeling, zo is ook te lezen in het artikel �de eerste duizend dagen beinvloeden het hele leven� (https://www.nrc.nl/nieuws/2021/08/20/de-eerste-1000-dagen-beinvloeden-het-hele-leven-a4055335) (NRC 20-08-2021, Niki Korteweg). Niet alle kinderen hebben de kans en mogelijkheid om naar de kinderopvang te gaan. Als ouders niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag komen is de kinderopvang vrijwel niet toegankelijk. Dan is de start er vaak pas bij twee jaar in de peuteropvang omdat dan de gemeente dan ook bijdraagt in de kosten, ook als maar één van beide ouders werkt. Hoe mooi zou het zijn als de kinderopvang, net als het basisonderwijs, een basisvoorziening wordt voor elk kind. Dat elk kind vanaf zijn vroege levensjaren wordt gestimuleerd om zich te ontwikkelen, begeleid door liefdevolle professionele pedagogisch medewerkers die daar voor gestudeerd hebben, ongeacht of de ouders werken.

Kinderen zijn gebaat bij een stabiele en publiek gefinancierde sector

Kinderen zijn gebaat bij een stabiele en publiek gefinancierde sector. Een sector die integreert in het basisonderwijs. Een sector die maar te maken heeft met één ministerie: het Ministerie voor Kindontwikkeling, met één geldstroom, één cao en eenduidige wet- en regelgeving. Een sector die de ruimte krijgt om de kindontwikkeling op een professionele manier in te richten. En dat kunnen we. In de maatschappelijke kinderopvang worden de euro’s die de ouder neertelt voor de kinderopvang, besteed aan het kind. Voor goed opgeleide en gewaardeerde pedagogisch medewerkers met een vast contract, voor een veilige en uitdagende speelleeromgeving, voor een mooie connectie met het basisonderwijs, met een doorgaande ontwikkelingsbegeleiding in de kindcentra, voor een geïnspireerde leidinggevenden met visie, die samen de organisatie koersvast naar de toekomst loodsen.

Een stabiele kinderopvang lost het personeelstekort in Nederland op.

Met een publiek gefinancierde kinderopvang zullen ouders hun beslissing om hun kind naar de kinderopvang te brengen niet laten afhangen van de hoogte van hun eigen inkomsten. Ouders worden zo in de gelegenheid gesteld om (weer) te gaan werken of om meer uren te gaan werken. En daar profiteert de zorg van, het onderwijs en elke andere sector in Nederland die met personeelstekorten te maken heeft. En dus ook de kinderopvang!

 

Miranda Seton-de Graaf, voorzitter ondernemingsraad
Jeanette de Jong, college van bestuur
Blosse, één in opvang en onderwijs

trouw opiniepagina trouw opiniepagina
WhatsApp Image 2021-11-12 at 08.55.43 WhatsApp Image 2021-11-12 at 08.55.43