Nieuw Naschools Aanbod op de Zeppelin/Hasselbraam

Donderdag 7 september 2023

Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ons nieuwe aanbod van de naschoolse activiteiten. We starten met de typecursus, Mad Science en het Zeppelbraamorkest. In dit bericht vind je alle informatie. 

Naschools aanbod: Typecursus
Donderdag 5 oktober 14.15 uur start er een naschoolse typecursus op de Zeppelin/Hasselbraam voor leerlingen van groep 6, 7 en 8. De cursus wordt verzorgd door een ervaren docent van Dompvloet en bestaat uit 13 klassikale lessen op school met een afsluitend examen. Juist klassikaal kan de vingerzetting, het blindtypen en de zithouding goed worden geleerd. De docent voor de klas en het groepsgevoel leiden ook tot betere motivatie om de cursus af te maken en af te ronden met een diploma. Kosten € 189 (of 3x € 64) met kortingscode 10vingers (normale prijs € 195). Het is mogelijk de DijkenwaardPas te gebruiken. Informatie en inschrijven via dompvloet-typen.nl of 06-49942618. Voor meer info, zie flyer in bijlagen.

Naschoolsaanbod: Mad Science
Maandag 18 september om 14.15 uur begint de eerste van een reeks van 6 naschoolse lessen wetenschap- en techniek Mad Science voor leerlingen van groep 3 t/m 8. Via deze link een promotiefilmpje: https://youtu.be/ctKk9LaniK0 . Kosten zijn 76 euro per deelnemer. Meer informatie en aanmelden kan via deze link: https://nederland.madscience.org/naschoolsecursus . 
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen een flyer met informatie mee.

Naschools aanbod: Zeppelbraamorkest
Woensdag 27 september start in het naschools aanbod het ZeppelBraamOrkest voor kinderen uit groep 5 t/m 8!  
De lessen worden gegeven door Nienke de Jong en Karin van der Veen. Het instrument wordt gekozen tijdens de eerste les. Er is in elk geval keuze uit blokfluit, klarinet, trompet, bugel of trombone. Kinderen met een eigen instrument zijn natuurlijk ook welkom. De kinderen werken met de lessen toe naar een eindconcert voor ouders, grootouders, familie en vrienden. Later in de cursus mag het instrument mee naar huis om er thuis op te oefenen. 

De kosten zijn € 55,= per persoon inclusief lesmateriaal en leeninstrument. Er kan ook betaald worden met de Huygenpas. Meer informatie of aanmelden vóór 20 september via  zeppelbraamorkest@gmail.com. Meer info zie flyer in bijlagen.

Team de Zeppelin

information information